مجموعه ی تعبیر خواب زلزله در خانه از منابع معتبر در این صفحه قرار داده شده است. در این مجموعه حالت های مخلتف از وقوع زلزله و وضعیت های گوناگون آن وجود دارد، امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

خواب زلزله در خانه

خواب زلزله در خانه به این تعبیر است که اتفاقی ثبات و آرامش فرد را برهم میزند، اگر خواب ببینید که همراه خانواده خود در خانه هستید و زلزله می‌آید نشانه این است که مشکلات بزرگی برای شما و خانواده شما پیش می‌آید.

پناه گرفتن در در کنار کسی علامت این است که او در زندگی واقعی میتواند به شما کمک کند تا مشکلات خود را حل کنید.

خواب زلزله در خانه
خواب زلزله در خانه

خواب زلزله و ترک خوردن دیوار

دیدن خواب زلزله در خانه و ترک خوردن دیوار ها نوعی هشدار برای فرد می‌باشد، زیرا افراد نزدیک به او در حال دسیسه چینی هستند تا او را به نابودی بکشند. فرد باید آگاه باشد که به نزدیکان خود بیش از حد اعتماد نکند و مراقب رفتار های آنها باشد.

تعبیر خواب صدای زلزله

شنیدن صدای زلزله در خانه به این تعبیر است که، فردی که بسیار زیاد به شما نزدیک است در حال خیانت به شما می‌باشد، به زودی او رسوا میشود و مشخص میشود که در این مدت چه کارهایی انجام داده است.

تعبیر خواب صدای زلزله
تعبیر خواب صدای زلزله

تعبیر زیر آوار ماندن در خانه

این خواب دو حالت دارد:

1- اگر فرد در خواب ببیند که به تنهایی در خانه حضور دارد و زلزله باعث میشود آوار بر روی او بریزد: بیماری و مشکلات جسمی برای او رخ میدهد.

2- اگر فرد در خواب ببیند همراه خانواده خود زیر آوار میماند: تعبیرش این است که مشکلات مالی بزرگ برایش اتفاق می‌افتد.

تعبیر خواب زلزله امام صادق (ع)

مشاهده خواب زلزله یا فرو رفتن در زمین به این تعبیر است که فرد دچار رنج و سختی فراوان خواهد شد. در بُعد اجتماعی قحطی و بیماری تعبیر این خواب می‌باشد.

بطور کلی زلزله را میتواند عقوبت گناه و اعمال بد دانست.


تعبیر زلزله از ابن سیرین

اگر خواب ببینید که زمین تکان میخورد یعنی سختی از جانب پادشاه و سلطان روا داشته شده و اگر سلطان خیر خواه باشد آفت و بیماری از طبیعت تعبیرش است. اگر زلزله به حدی شدید باشد که زمین زیر و رو شود بلای عظیم اهل زمین را فراگیرد و ولایت فرد را آسیب زند.

تعبیر زلزله از ابن سیرین
تعبیر زلزله از ابن سیرین

تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی

این خواب بکلی منفی است و برای فرد تعبیر خوبی به همراه ندارد. هرگاه در خواب مشاهده کنید به علت زلزله به زمین افتادید تعبیرش این است که در کاری شکست میخورید و سرمایه خود را از دست میدهید.

اگر خانه شما بلرزد ولی شما تکان نخورید تعبیرش مشکلات خانوادگی است، فردی در خانواده شما بر خلاف مصلحت جمعی دست به اقدامی زده است که مشکلاتی برای سایرین به همراه می‌آورد.

خواب زلزله و ریختن ساختمان

تعبیر خواب زلزله و ریختن ساختمان این است که فرد برای کاری مدت ها تلاش کرده است اما به زودی تمام تلاش های او به هدر میرود و کارش بی ثمر می‌شود.

اگر فرد در یک رابطه عاشقانه قرار دارد، تعبیر این خواب برای او این است که شکست عشقی میخورد و تمام احساسات خوب و مثبتی که داشته به تنفر تبدیل می‌شود.


تعبیر خواب زلزله طولانی

مشاهده زلزله طولانی در عالم خواب نشانه این است که مشکلات فرد به این زودی ها پایان پیدا نمیکند و باید خود را برای یک دوره سخت و طاقت فرسا آماده کنید، توصیه میشود با پرداخت صدقه به فقرا خود را از بلا دور کنید.

تعبیر خواب زخمی شدن در زلزله

خواب زخمی شدن در زلزله نشانه این است که حادثه ای تلخ برای فرد پیش خواهد آمد و زندگی او تا مدت ها تحت تاثیر آن خواهد بود، برای دفع بلا خواندن دعا و پرداخت صدقه به فقرا توصیه شده است.

تعبیر خواب زخمی شدن در زلزله
تعبیر خواب زخمی شدن در زلزله

تعبیر خواب فرار از خانه به علت زلزله

اگر در خواب ببینید که به علت زلزله از خانه فرار میکنید و موفق می‌شوید بدون آسیب به بیرون بروید، نشانه این است که در کوتاه مدت دچار دردسر و مشکلات بزرگ می‌شوید ولی در نهایت مشکلات شما حل میشود و تجربیات با ارزشی به دست می‌آورید.


تعبیر خواب زلزله و آتشفشان

مشاهده زلزله و آتشفشان در خواب نشانه بلا و فتنه در زندگی فرد خواهد بود، اگر مواد مذاب به خانه فرد برسد تعبیرش این است که تا مدت ها درگیر مشکلات خواهد بود.

دیدن پرتاب مواد مذاب و خاکستر از پشت پنجره نشانه بیماری و ناراحتی جسمی است. اگر این اتفاق در شب باشد بیماری خیلی سخت خواهد بود.

تعبیر خواب زلزله در خانه بدون خسارت

اکثر معبرین این خواب را صرفا یک هشدار معنی کرده اند، هشدار در زمینه رابطه کاری و مالی که باید فرد توجه داشته باشد به هرکسی اعتماد نکند و سرمایه خود را در کار های جدید که آشنایی ندارد وارد نکند.

تعبیر خواب زلزله و ریختن سقف خانه

ریختن سقف خانه به علت زلزله در عالم خواب نشانه تزلزل فرد در تصمیم گیری است. باید در مورد امور زندگی خود سریع و دقیق تصمیم گیری کنید زیرا افرادی کمین نشسته اند تا به شما آسیب بزنند فقط با افراد خیرخواه مشورت کنید و از دوستان جدید خود در هیچ کاری کمک نگیرید.

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب زلزله در خانه

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 25

هنوز کسی رای نداده...