مجموعه ی تعبیر خواب عطراز منابع معتبر در این صفحه قرار داده شده است. در این مجموعه حالت های مخلتف از مشاهده عطر و وضعیت های گوناگون آن وجود دارد، امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد (تعبیر خواب عطر از منابع معتبر).

تعبیر عطر
تعبیر عطر

تعبیر عطر در خواب چیست ?

عطر در عالم خواب و رویا نشانه خوشی است، اما در حالت های مختلف میتواند تعابیر دیگری پیدا کند. در اینجا تعابیر کلی عطر را ذکر میکنیم سپس به تعبیر موارد مهم میپردازیم.

 1. عطر نماد خوشی و شادی است
 2. بوی عطر خبر از ازدواج یا به دست آوردن مال زیاد میدهد
 3. خرید عطر مشغول شدن به خوشی در دنیا است
 4. همراه آوردن عطر نشانه آمدن خوشی و شادی به خانواده است
تعبیر عطر در خواب چیست ?
تعبیر عطر در خواب چیست ?

  تعبیر عطر در کتاب رسالت یک رویا

  مشاهده عطر در رویا می‌تواند نشانه موارد زیر باشد:

  • دیدار با مرد بزرگ و نیکوکار
  • سازگاری یافتن در زندگی
  • شنیدن خبر خوب
  • انتخاب راه و روش زندگی مطابق دین
  • رفتن به مجلس علم الهی
  • فراگیری علوم نافع

  تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی

  اگر در خواب بوی عطر را احساس کنید ولی حس بدی پیدا کنید تعبیرش شر و ناخوشی است. اگر از بوی عطر لذت ببرید نشانه خوشی و خبر های خوب است.

  اگر کسی را در عالم خواب ببینید که بوی عطر میدهد، باید حرف هایی که در خواب به شما زده است را جدی بگیرید.

  هر گاه فردی که میشناسید در عالم خواب به شما شیشه ی عطری بدهد، تعبیرش این است که از ناحیه او یا خانواده اش به شما خیر و برکت خواهد رسید.

  باز کردن شیشه عطر و پاشیدن آن به دیگران نشانه فرصت های مادی است که اگر قدردان آن باشید منفعت بزرگی به شما و خانواده شما خواهد رسید.

  تعبیر عطر توسط ابن سیرین

  مشاهده عطر در خواب از نظر ابن سیرین به این بستگی دارد که فرد خواب بیننده چه وضعیتی در دنیای مادی دارد، اگر خواب بیننده ثروتمند است باید بداند که وظیفه دارد به دیگران منفعت مادی برساند که شاید زیاد از عمرش باقی نباشد.

  اگر هم خواب بیننده فرد عالمی است باید بداند که علم خود را باید به دیگران تعلیم دهد در غیر این صورت وظیفه اصلی خود را انجام نداده است.

  تعبیر کارل یونگ از عطر در خواب

  استفاده از عطر در خواب نشانه این است که شما دنبال خوشی در زندگی هستید، اما باید بدانید که گذشته بد شما و ظلم هایی که کرده اید مانع خوشی شما خواهد شد. شاید از نظر مادی به وضعیت خوبی برسید اما از خوشی خبری نخواهد بود.

  هر گاه در خواب مشاهده کنید که دیگران به شما عطر میزنند نشان از این است که کسی در این دنیا از شما کینه ای ندارد و به کسی ظلم نکرده اید.

  هدیه گرفتن عطر در خواب به این تعبیر است که فردی برای شما خبر مهمی می‌آورد که اگر تدبیر کنید این خبر برای شما بسیار مفید فایده خواهد بود.

  تعبیر دزدیدن عطر در خواب

  دزدیدن عطر در خواب تعبیرش این است که شما به دنبال خوشی هستید اما راه غلطی را پیش گرفته اید ادامه این راه ویرانی کامل زندگی شما را به همراه خواهد داشت.

  تعبیر عطر زدن مرده در خواب

  مشاهده اینکه فرد مرده ای جلوی شما به خود عطر میزند نشانه این است که شما یا خانواده شما در حق او ظلم کرده اید. مرده با این خواب به شما هشدار میدهد که فرصت زیادی برای شما باقی نمانده است.

  خواب عطر فروشی چه تعبیری دارد ?

  عبور از جلو مغازه عطر فروشی علامت به دست آوردن مال و اموال بسیار زیاد است، اگر در خواب خود را عطر فروش مشاهده کنید بدانید که خبر بسیار خوبی در راه است.

  نشستن در مغازه عطر فروشی که مال شما نیست، به این تعبیر است که یکی از نزدیکان شما موفقیت یا مال و اموال خوبی به دست می‌آورد.

  تعبیر عطر در خواب
  تعبیر عطر در خواب

  هدیه گرفتن عطر از جنس مخالف

  دیدن اینکه در خواب از جنس مخالف عطر هدیه میگیرید نشانه این است که کسی عاشق شما شده است اما از بروز آن خودداری کرده است.

  تعبیر شکشته شدن شیشه عطر

  مشاهده شکسته شدن شیشه عطر در خواب به این تعبیر است که هرگز به آرزوی خود نمیرسید، اگر کسی که شیشه عطر را شکست میشناسید باید بدانید که او مانع شما در راه موفقیت خواهد شد.

  بی بو شدن عطر در خواب

  بو کردن شیشه عطر و حس نکردن عطر آن نشانه این است که خوشی از زندگی شما خواهد رفت. اگر افراد دیگری هم در خواب شما حاضر بودند که مثل شما بوی عطر را حس نمیکردند یعنی آنها نیز در مصیبت شما شریک خواهند بود.

  خرید عطر در خواب

  خریدن عطر در خواب نشانه تلاش شما برای رسیدن به موفقیت است، اگر از بوی عطر راضی بودید نشانه این است که بزودی به موفقیت میرسید اما اگر در خرید بحث و جدل داشتید راه شما برای رسیدن به موفقیت سخت خواهد بود.


  مطالب پیشنهادی

  تعبیر خواب عطر از منابع معتبر

  به این پست امتیاز بدید...

  خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

  میانگین امتیازات :5 تعداد آرا: 23

  هنوز کسی رای نداده...