مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » مهندسی » gifs

ESC را برای بستن فشار دهید

شنبه , ۴ تیر ۱۴۰۱
Saturday , 25 June 2022

gifs