پزشکیدارو ها

فلوسیپ چیست ؟

فلوسیپ فلوسیپ دارویی با عملکرد چند منظوره جهت کنترل و بهبود بیماری سرماخوردگی می باشد . فلوشیپ نیاز به نسخه ندارد و یکی از دارو های پر فروش در سراسر دنیا می باشد .

ادامه ی مطلب ...