مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » پوشاک » چادر

ESC را برای بستن فشار دهید

چادر

چادر

اشتباهی رخ داده است !

هیچ نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد.