فال لنورماند

فال لنورماند کارت کتاب

معانی و مفاهیم کارت «کتاب» مفهوم رمانتیک و عاشقانه کارت کتاب لنورماند یک عشق مخفی در فال شما افتاده است .کسی که شما را خیلی دوست دارد ولی شما نمی دانید این شخص را به زودی ملاقات می کنید.او فردی تحصیل کرده و باهوش و خجالتی…
بیشتر بخوانید