فال حافظ

غزل شماره 494 دیوان حافظ : ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی

غزل شماره 494 دیوان حافظای دل گر از آن چاه زنخدان به درآییهر جا که روی زود پشیمان به درآییهش دار که گر وسوسه عقل کنی گوشآدم صفت از روضه رضوان به درآییشاید که به آبی فلکت دست نگیردگر تشنه لب از چشمه حیوان به درآییجان می دهم از…
بیشتر بخوانید