مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » الکی چیست

ESC را برای بستن فشار دهید

یکشنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۰
Sunday , 5 December 2021

الکی چیست