مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » املای عجالتا

ESC را برای بستن فشار دهید

شنبه , ۱۳ آذر ۱۴۰۰
Saturday , 4 December 2021

املای عجالتا