مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » برای رفع رسوب اتو چه باید کرد برای رسوب زدایی اتو چه باید کرد

ESC را برای بستن فشار دهید

چهارشنبه , ۴ خرداد ۱۴۰۱
Wednesday , 25 May 2022

برای رفع رسوب اتو چه باید کرد برای رسوب زدایی اتو چه باید کرد