مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » برنج تازه برای پخت بهتر است یا کهنه

ESC را برای بستن فشار دهید

شنبه , ۷ خرداد ۱۴۰۱
Saturday , 28 May 2022

برنج تازه برای پخت بهتر است یا کهنه