مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » بیزوفار ۲/۵

ESC را برای بستن فشار دهید

سه شنبه , ۳ خرداد ۱۴۰۱
Tuesday , 24 May 2022

بیزوفار ۲/۵