مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » تایپت هیدرولیکی، طرز کار تایپت هیدرولیکی، فیلر گیری خودکار،تایپت،سیستم سوپاپ،

ESC را برای بستن فشار دهید

یکشنبه , ۱۰ مهر ۱۴۰۱
Sunday , 2 October 2022

تایپت هیدرولیکی، طرز کار تایپت هیدرولیکی، فیلر گیری خودکار،تایپت،سیستم سوپاپ،