مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » تشکر بابت خرید گل

ESC را برای بستن فشار دهید

دوشنبه , ۲۷ دی ۱۴۰۰
Monday , 17 January 2022

تشکر بابت خرید گل