مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » تصاویر گیاه کیسه کشیش

ESC را برای بستن فشار دهید

یکشنبه , ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
Sunday , 4 June 2023

تصاویر گیاه کیسه کشیش