مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » تعبیر خواب شکستن تخمه مرغ حضرت یوسف

ESC را برای بستن فشار دهید

یکشنبه , ۱۳ آذر ۱۴۰۱
Sunday , 4 December 2022

تعبیر خواب شکستن تخمه مرغ حضرت یوسف