مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » تلفظ عجل

ESC را برای بستن فشار دهید

شنبه , ۵ آذر ۱۴۰۱
Saturday , 26 November 2022

تلفظ عجل