مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » تیتراژ سریال دوپینگ

ESC را برای بستن فشار دهید

تیتراژ سریال دوپینگ