مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » تیتراژ سریال فوق لیسانسه ها

ESC را برای بستن فشار دهید

تیتراژ سریال فوق لیسانسه ها