خانه » رصد در لغت نامه دهخدا

ESC را برای بستن فشار دهید

رصد در لغت نامه دهخدا