مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » ساعت کاری پلیس + 10 در کرونا

ESC را برای بستن فشار دهید

دوشنبه , ۱۳ آذر ۱۴۰۲
Monday , 4 December 2023

ساعت کاری پلیس + 10 در کرونا