مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » سبک و سیاق در جدول

ESC را برای بستن فشار دهید

شنبه , ۱۱ آذر ۱۴۰۲
Saturday , 2 December 2023

سبک و سیاق در جدول