مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » سنجد برای چی خوبه

ESC را برای بستن فشار دهید

یکشنبه , ۹ مهر ۱۴۰۲
Sunday , 1 October 2023

سنجد برای چی خوبه