مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » سودمند نبودن عذرخواهی در قیامت بر مبنای متن قرآن

ESC را برای بستن فشار دهید

پنجشنبه , ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Thursday , 30 March 2023

سودمند نبودن عذرخواهی در قیامت بر مبنای متن قرآن