مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » سوق دادن در لغت نامه دهخدا

ESC را برای بستن فشار دهید

جمعه , ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
Friday , 20 May 2022

سوق دادن در لغت نامه دهخدا