مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » شیرین آقارضاکاشی بازیگر نقش مادر حامد سریال بر سر دوراهی

ESC را برای بستن فشار دهید

پنجشنبه , ۱۶ آذر ۱۴۰۲
Thursday , 7 December 2023

شیرین آقارضاکاشی بازیگر نقش مادر حامد سریال بر سر دوراهی