مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » ضربه به قفسه سینه

ESC را برای بستن فشار دهید

یکشنبه , ۶ فروردین ۱۴۰۲
Sunday , 26 March 2023

ضربه به قفسه سینه