مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » فراواني 50 نام اول دختران - سال 1391

ESC را برای بستن فشار دهید

شنبه , ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday , 23 October 2021

فراواني 50 نام اول دختران – سال 1391