مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » فراوانی 50 نام اول پسران ـ در سال 1386

ESC را برای بستن فشار دهید

شنبه , ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday , 23 October 2021

فراوانی 50 نام اول پسران ـ در سال 1386