مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » قدرت اتمی بزرگ

ESC را برای بستن فشار دهید

سه شنبه , ۷ تیر ۱۴۰۱
Tuesday , 28 June 2022

قدرت اتمی بزرگ