مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » قد حمیدرضا محمدی

ESC را برای بستن فشار دهید

جمعه , ۷ مهر ۱۴۰۲
Friday , 29 September 2023

قد حمیدرضا محمدی