مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » قد سوگل خالقی

ESC را برای بستن فشار دهید

یکشنبه , ۲ مهر ۱۴۰۲
Sunday , 24 September 2023

قد سوگل خالقی