مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » قد سیمای بارلاس

ESC را برای بستن فشار دهید

دوشنبه , ۱۰ مهر ۱۴۰۲
Monday , 2 October 2023

قد سیمای بارلاس