مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » قرارداد محرمانگی و عدم رقابت دو جانبه (ncnd)

ESC را برای بستن فشار دهید

شنبه , ۱۱ تیر ۱۴۰۱
Saturday , 2 July 2022

قرارداد محرمانگی و عدم رقابت دو جانبه (ncnd)