مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » قرارداد محرمانگی و عدم رقابت

ESC را برای بستن فشار دهید

جمعه , ۷ آبان ۱۴۰۰
Friday , 29 October 2021

قرارداد محرمانگی و عدم رقابت