مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » كم كردن اشتها ني ني سايت

ESC را برای بستن فشار دهید

یکشنبه , ۲ آبان ۱۴۰۰
Sunday , 24 October 2021

كم كردن اشتها ني ني سايت