خانه » لاورنتی بریا

ESC را برای بستن فشار دهید

لاورنتی بریا

حرم سراهای متعلق به یک مقام بلندپایه شوروی با 700 زن

مدیر سایت 0

حرم سراهای متعلق به یک مقام بلندپایه شوروی با 700 زن اسپوتنیک به نقل از وبگاه روسی “اومنایا. رو”- اتحاد شوروی دولت عرفی بود و در واقع بخاطر برابری حقوق شهروندان مبارزه…

ادامه مطلب