خانه » محبوب ترین چهره سیاسی ایران سال 2019

ESC را برای بستن فشار دهید

محبوب ترین چهره سیاسی ایران سال 2019

محبوب ترین چهره های سیاسی ایران – نظرسنجی دانشگاه مریلند امریکا

مدیر سایت 0

محبوب ترین چهره های سیاسی ایران – نظرسنجی دانشگاه مریلند امریکا مطابق روال هر ساله ، دانشگاه مریلند طی یک نظرسنجی از مردم ایران ، محبوب ترین چهره سیاسی کشور…

ادامه مطلب