مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » مراحل نظافت خوشخواب و اقلام مربوطه

ESC را برای بستن فشار دهید

مراحل نظافت خوشخواب و اقلام مربوطه