خانه » معایب شل بودن مهره های چانکیت چرخ عقب

ESC را برای بستن فشار دهید

معایب شل بودن مهره های چانکیت چرخ عقب

عیب یابی در دیفرانسیل و پولوس

مدیر سایت 3

عیب یابی در دیفرانسیل و پولوس: صدا کردن دیفرانسیل: علت: 1.زیاد بودن لقی بین کرانویل و پنیون. 2.شکستگی یا خرابی بلبرینگها. 3.ساییدگی کرانویل و یا پنیون.   گرم کردن دیفرانسیل:…

ادامه مطلب