خانه » معجون بیرجندی

ESC را برای بستن فشار دهید

معجون بیرجندی

معجون بیرجندی یا لوز یا کلوچه معجون یا کلوچه فریب چیست؟

معجون بیرجندی یا لوز یا کلوچه معجون یا کلوچه فریب چیست؟ معجون بیرجندی یا لوز یا کلوچه معجون یا کلوچه فریب نوعی شیرینی خوراکی ایرانی دارای مواد طبیعی محرک است که بیشتر در استان خراسان جنوبی(مخصوصا شهرهای خوسف ) یافت می‌شود. ترکیبات…

ادامه مطلب