خانه » معرفی کامل دارو توبرامایسین

ESC را برای بستن فشار دهید

معرفی کامل دارو توبرامایسین

معرفی کامل دارو توبرامایسین + موارد مصرف و عوارض

معرفی کامل دارو توبرامایسین توبرامایسین برای درمان عفونت‌های باکتریایی متعدد استفاده می‌شود. داروی توبرامایسین متعلق به آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزید است و با متوقف کردن رشد باکتری‌ها کار می‌کند. توبرامایسین از جنتامایسین بر روی پسودوموناس آئروژینوزا کمی‌موثرتر…

ادامه مطلب