مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » معمور یعنی چه

ESC را برای بستن فشار دهید

جمعه , ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
Friday , 12 August 2022

معمور یعنی چه