خانه » معنی امرار

ESC را برای بستن فشار دهید

معنی امرار