خانه » معنی بغل

ESC را برای بستن فشار دهید

معنی بغل