مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » معنی غرض از مزاحمت

ESC را برای بستن فشار دهید

جمعه , ۱ بهمن ۱۴۰۰
Friday , 21 January 2022

معنی غرض از مزاحمت