خانه » منابع حاوی ویتامین کا

ESC را برای بستن فشار دهید

منابع حاوی ویتامین کا

فواید ویتامین کا

فواید ویتامین کا مهمترین فایده این ویتامین جلوگیری از خون‌ریزی است. این ویتامین به منظور کنترل و درمان خون‌ریزی ناشی از بیماری‌های هموفیلی، کبد ٬ زردی و زخم معده سودمند است و همچنین خونریزی‌های ناشی از استفاده…

ادامه مطلب