خانه » منابع حاوی ویتامین کا

ESC را برای بستن فشار دهید

منابع حاوی ویتامین کا

فواید ویتامین کا

مدیر سایت 1

فواید ویتامین کا مهمترین فایده این ویتامین جلوگیری از خون‌ریزی است. این ویتامین به منظور کنترل و درمان خون‌ریزی ناشی از بیماری‌های هموفیلی، کبد ٬ زردی و زخم معده سودمند است و همچنین خونریزی‌های ناشی از استفاده…

ادامه مطلب