مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » ناو هواپیمابر به خاورمیانه

ESC را برای بستن فشار دهید

ناو هواپیمابر به خاورمیانه