مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » هزینه تاتو چشم

ESC را برای بستن فشار دهید

یکشنبه , ۱۳ آذر ۱۴۰۱
Sunday , 4 December 2022

هزینه تاتو چشم