مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » وهله در لغت نامه دهخدا

ESC را برای بستن فشار دهید

وهله در لغت نامه دهخدا